preskoči na sadržaj
 

DVOJEZIČNA NASTAVA NA ENGLESKOME JEZIKU

https://padlet.com/knjiznicacetvrta/47l94wwc1qp079fu

Program dvojezične nastave na engleskome jeziku ima dugu tradiciju u IV. gimnaziji. Cilj je dvojezičnog programa na engleskome jeziku stjecanje znanja iz temeljnog nastavnog predmeta uz istovremeno unapređenje komunikacijske jezične kompetencije, međukulturne komunikacijske kompetencije te samostalnosti u ovladavanju engleskoga jezika. Učenici se također potiču na razvijanje interesa i pozitivnog stava prema višejezičnosti i cjeloživotnom učenju. U nastavnome procesu naglasak je na kritičkom mišljenju, kreativnosti, istraživačkom i radu na projektima i primjeni učinkovitih strategija učenja jezika.
Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju i mogućnost obrazovnih i profesionalnih migracija, globalizacijskih procesa intenzivirao je potrebu za dodatnim učenjem i boljim poznavanjem engleskoga jezika u područjima koja bi se u budućnosti na tržištu rada mogla dodatno cijeniti. 

Prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja, dvojezična nastava na engleskome jeziku izvodi se prema hrvatskim nastavnim planovima i programima u okviru zadane satnice za pojedini predmet. Nastavnici koriste udžbenike na hrvatskome jeziku i na osnovu njih pripremaju za učenike predloške na engleskome jeziku. Upotrebljavaju se i dodatni nastavni materijali na engleskome jeziku uz korištenje suvremenih metoda i oblika rada u izvrsno opremljenim učionicama. Nastavne jedinice iz povijesti, likovne umjetnosti i geografije koje se odnose na Republiku Hrvatsku, u skladu s dogovorom, obrađuju se pretežno na hrvatskom jeziku. 

U sklopu nastave likovne umjetnosti, u drugom se razredu organizira stručno putovanje u London u trajanju od pet dana koje povezuje nastavu engleskoga jezika, likovne umjetnosti, povijesti i geografije.
 
Dvojezična nastava na engleskome jeziku obuhvaća sljedeće predmete:
1. razred: Povijest, Geografija i Matematika
2. razred: Povijest, Likovna umjetnost, Geografija, Matematika i Fizika
3. razred: Povijest, Geografija, Matematika i Fizika
4. razred: Povijest, Matematika i Fizika

Dvojezičnu nastavu izvode sljedeće nastavnice:
1. Mirela Balešić Jović, prof. mentorica povijesti i informatologije
2. Iva Andraka, prof. engleskoga jezika književnosti i talijanskoga jezika i književnosti 
3. Snježana Hercigonja, dipl. ing. fizike
4. Melita Jurković, prof. savjetnica engleskoga jezika i književnosti i povijesti umjetnosti
5. Mateja Mikulec, prof. mentorica engleskoga jezika i književnosti i španjolskoga jezika i književnosti
6. Željka Polan, prof. savjetnica geografije
7. Darja Ševeljević-Gamoš, dipl. ing. matematike

Učenički se rad redovito prati i vrednuje prema dogovorenim kriterijima i elementima ocjenjivanja. Učenicima je također dozvoljeno koristiti u nastavnome procesu oba jezika, a u kolikoj mjeri i u kojim elementima, dogovaraju s predmetnim profesorima.

Tijekom prva tri razreda učenici imaju tjedno dodatan sat engleskoga jezika s lektorom koji je izvorni govornik. Dodatne satove izvodi gospodin Patrick Henry Burton.

Uz redovan rad, učenici se pripremaju za Cambridge CAE ispit (razina C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike), zbog čega je škola dobila priznanje u obliku partnerstva s Britanskim savjetom u Zagrebu. Učenici redovito na CAE ispitu postižu izvrsne rezultate u svim dijelovima ispita.

Učenici dvojezičnog programa također postižu odlične rezultate na svim razinama natjecanja iz engleskoga jezika i Državnoj maturi.

Zbog velikog interesa za upis u program dvojezične nastave na engleskome jeziku, razina predznanja provjerava se prijemnim ispitom prije samog upisa u 1. razred. Pisani ispit sastoji se od dva dijela: ispit slušanja i uporabe jezika (Use of English).

Obogaćivanje komunikacijske jezične kompetencije svakodnevnom uporabom engleskoga jezika u različitim predmetima, stjecanje znanja o kulturi zemalja engleskoga govornoga područja, poticanje međukulturne osviještenosti te izgradnja osobnih i socijalnih vještina samo su djelić onoga što dvojezična nastava na engleskome jeziku nudi. 

             Melita Jurković, prof. savjetnica

 

 

DVOJEZIČNA NASTAVA NA NJEMAČKOME JEZIKU

https://padlet.com/silvijabaltic/svy3ckuheozs2khb

IV. gimnazija jedina je gimnazija u Republici Hrvatskoj u kojoj se nastava održava po programu jezične gimnazije na tri strana jezika. Uz program dvojezične nastave na engleskom jeziku i program dvojezične nastave na francuskom jeziku možemo se pohvaliti i s programom dvojezične nastave na njemačkom jeziku.

Naša je škola i prva zagrebačka jezična gimnazija koja je dobila dozvolu za izvođenje nastave za polaganje Njemačke jezične diplome (Deutsches Sprachdiplom II), međunarodno priznatoga ispita na razini B2/C1,  prema Europskom referentnom okviru. Zahvaljujući inicijativi za poticanje učenja njemačkoga jezika, jedna smo od odabranih škola: Schulen:Partner der Zukunft (Škole: Partneri za budućnost), što našim učenicima daje mogućnost umrežavanja s učenicima iz Njemačke i cijeloga svijeta.

Nastava u programu dvojezične nastave na njemačkom jeziku provodi se u IV. gimnaziji prema hrvatskim nastavnim planovima i programima uz zanimljive nastavne materijale koji su uvijek prilagođeni i primjereni predznanju učenika. Male grupe, stručni izleti, suvremene nastavne metode, postupno usvajanje vokabulara i novih sadržaja, individualni pristup učenicima, kreativnost i fleksibilnost u izvođenju nastave odlike su ovog jezičnog programa. Nastava se održava u izvrsno opremljenim multimedijskim učionicama.

Tijekom četiri godine učenici na njemačkom slušaju sljedeće nastavne predmete:

1. razred: Etika, Povijest, Njemački jezik - nastava za polaganje Njemačke jezične diplome (DSD)

2.razred: Etika, Povijest, Njemački jezik - nastava za polaganje Njemačke jezične diplome (DSD)

3. razred: Sociologija, Povijest, Njemački jezik - nastava za polaganje Njemačke jezične diplome (DSD)

4.razred: Politika i gospodarstvo, Povijest, Njemački jezik- nastava za polaganje Njemačke jezične diplome (DSD)

Na kraju obrazovanja svi učenici koji su pohađali program dvojezične nastave na njemačkom jeziku dobivaju od Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke posebnu potvrdu na njemačkom jeziku.

Uz pohađanje programa dvojezične nastave na njemačkom jeziku, ili jezičnog programa s njemačkim kao prvim stranim jezikom, u IV. gimnaziji nudimo  pripremamo učenike za polaganje Njemačke jezične diplome (DSD II). Na kraju 4. razreda svi uspješni učenici besplatno polažu ovaj međunarodno priznati ispit i dobivaju diplomu koja se u Europi priznaje kao dokaz o jezičnoj kompetenciji na razini C1 iz četiri jezične vještine: čitanja, pisanja, slušanja i govorenja. Nastavu za njemačku jezičnu diplomu u 3. i 4. razredu izvodi izvorni govornik. Uz DSD II, naša škola nudi i polaganje ispita DSD I koji odgovara razini B1. Ispit za certifikat DSD II održava se u našoj školi u prosincu svake godine, a za DSD I u ožujku svake godine. Oba certifikata su besplatna, nemaju rok trajanja i učenicima daju veliku prednost pri upisu na studij u Njemačkoj, budući da su visoko cijenjeni.

Razina poznavanja njemačkoga jezika nije jedini kriterij ili prepreka kod upisa u program dvojezične nastave na njemačkom jeziku, iako se od učenika očekuje određeno jezično predznanje koje se prije upisa provjerava na pisanom ispitu i u kraćem motivacijskom razgovoru.

Svi učenici koji su već ranije stekli Njemačku jezičnu diplomu DSD I , razina A2/B1,  takvoj provjeri neće trebati pristupiti.

Nastavnici koji sudjeluju u održavanju programa dvojezične nastave na njemačkome jeziku su:

Silvija Baltić Ban, prof. - profesorica njemačkoga jezika i književnosti i španjolskoga jezika i književnosti

Maja Kolesarić, prof. - profesorica povijesti i njemačkoga jezika i književnosti

Karin Nigl, profesorica sociologije - izvorna govornica

Ruža Tomljanović, prof. mentorica - profesorica njemačkoga jezika i književnosti i talijanskoga jezika i književnosti

Maja Štimac, prof. - profesorica njemačkoga jezika i književnosti i španjolskoga jezika i književnosti

Florian Sebastian Keidel - izvorni govornik u DSD nastavi

 

Kako naši učenici ocjenjuju nastavu u programu dvojezične nastave na njemačkom jeziku?

Ich habe das IV. Gymnasium eingeschrieben, weil ich denke, dass das eine gute Schule ist. (Petra)

Dvojezična nastava je super. (Sanjin)

Ich habe mich für das IV. Gymnasium entschieden, wegen des bilingualen Unterrichts und der DSD-Prüfung. Bis jetzt habe ich den Eindruck, dass meine Entscheidung gut und richtig war. (Irena)

Meni je vaš predmet drag i mnogo ste me toga naučili. Nadam se da ćete me naučiti još više, jer mi je njemački užasno drag. (Sara)

Mir gefällt der bilinguale Unterricht und ich würde daran nichts ändern. (Ana)

Meni se nastava njemačkog sviđa. Kreativno je i to mi se posebno sviđa jer su nam to i obećali kad nam je IV. gimnazija došla u osnovnu predstaviti se. (Laura)

Silvija Baltić-Ban, prof.

 

DVOJEZIČNA NASTAVA NA FRANCUSKOME JEZIKU

https://padlet.com/spomenka_sabic/ptl5ll87cz5omefa

Program dvojezične nastave na francuskome jeziku počeo je u IV. gimnaziji školske godine 2004./2005. na inicijativu Ureda za jezičnu suradnju pri Francuskom veleposlanstvu i uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Naš dvojezični nastavni program na francuskome jeziku dio je sustava dvojezičnog francuskog obrazovanja koji postoji u Europi i koji se razvija pod pokroviteljstvom francuskoga Ministarstva vanjskih poslova.

Dvojezična nastava omugućava našim učenicima postizanje visoke razine poznavanja francuskoga jezika i frankofone kulture kroz pojačanu nastavu francuskoga kao prvoga stranoga jezika (2 dodatna nastavna sata tjedno s lektorom, izvornim govornikom francuskoga jezika) te kroz  nastavu povijesti i likovne umjetnosti na francuskome jeziku.

Program dvojezične nastave na francuskome jeziku približava naše učenike i našu školu razvijenim europskim obrazovnim sustavima, potiče razvijanje višejezičnosti, kao i usvajanja novih načina učenja i rada koje karakteriziraju samostalnost, istraživački rad, kreativnost i rad na nastavnim projektima.

Naša dvojezična nastava na francuskome jeziku obuhvaća sljedeće predmete:
• 2 sata nastave povijesti na francuskome jeziku kroz sve četiri godine
• 1 sat likovne umjetnosti na francuskome jeziku kroz sve četiri godine
• 6 sati francuskoga jezika kroz sve četiri godine od kojih dva sata izvodi izvorni govornik, profesor francuskoga jezika.

Dvojezičnu nastavu izvode sljedeći nastavnici:
• povijest: Julija Pantić, prof., profesorica povijesti i francuskoga jezika i kniževnosti
• likovna umjetnost: Petra Cukrov Ćurčija, prof., profesorica povijesti umjetnosti i francuskoga jezika i književnosti
• francuski jezik: Jasnica Rebrović, prof. savjetnica, profesorica francuskoga jezika i književnosti, Spomenka Šabić, prof. savjetnica, profesorica francuskoga jezika i književnosti i talijanskoga jezika i književnosti, Noemie Dedieu, izvorna govornica francuskoga jezika.

Na nastavnim satima povijesti i likovne umjetnosti učenici dvojezičnoga programa prate u potpunosti hrvatski nastavni program, no služe se pritom i izvorima i nastavnim materijalima i na francuskome jeziku. Dinamičnost i interakcija unutar ovih grupa postiže se upravo radom s dodatnim nastavnim materijalima koji se koriste u francuskim i drugim frankofonim gimnazijma, a naši učenici ih obrađuju na francuskome jeziku.

Ovisno o jezičnom predzanju učenika, nastava povijesti i likovne umjetnosti održava se u početku i na francuskome i hrvatskome jeziku, kako bi se učenicima olakšalo razumijevanje i svladavanje gradiva. Učenici sami biraju žele li tijekom provjere znanja pisati i govoriti na francuskome ili hrvatskome jeziku. Eventualne jezične poteškoće i pogreške nikako ne utječu na ocjenu iz nastavnih predmeta povijesti i likovne umjetnosti.

Kvaliteti dvojezične nastave doprinosi i rad u manjim grupama te velika motivacija naših profesora koji se posebno educiraju za rad u dvojezičnoj nastavi. 

Učenici dvojezičnog programa imaju priliku sudjelovati u programima razmjene učenika i zajedničkim pedagoškim projektima koje radimo s Gimnazijom Hector Berlioz iz grada La Côte Saint-André i Gimnazijom Charles-François Lebrun iz grada Coutances u Normandiji te dvojezičnom francusko-českom gimnazijom iz Praga Jan Neruda.

Zašto izabrati program dvojezične nastave na francuskome jeziku?

  • Učenici postižu visoku razinu poznavanja francuskoga jezika, razinu B2 prema Europskom referentnom okviru za jezike, koja im omogućuje nastavak školovanja na sveučilištima u Francuskoj i drugim frankofonim zemljama.
  • Nastava povijesti, likovne umjetnosti i francuskoga jezika izvodi se u malim grupama uz korištenje francuskih nastavnih izvora i pomagala.
  • Svi učenici polažu međunarodne  ispite DELF.
  • Postižemo odlične rezultate na Državnoj maturi i natjecanjima iz poznavanja francuskoga jezika.
  • Sudjelujemo u brojnim domaćim i međunarodnim projektima: Proljeće gimnazijalaca, Međunarodni filmski festival Ciné-Jeune, Staze sjećanja, M.U.N.G.A te tako učenike uključujemo u europski sustav učenja i mobilnosti.
  • Putujemo u škole u Francusku na programe razmjene učenika te sudjelujemo u europskim projektima.
  • Organiziramo priredbu za Dane frankofonije, glumimo, pjevamo, plešemo i pišemo na francuskome jeziku.
  • Organiziramo u našoj školi predavanja i prezentacije francuskih fakulteta te tako pomažemo našim učenicima da nastave školovanje u Francuskoj.

Evo što o našem dvojezičnom programu misle sadašnji i bivši učenici:

Ema Banić, učenica 3. razreda:

Meni je super dvojezicni francuski jer jezično puno profitiramo od njega zbog velikog broja sati na francuskom. Usput naučimo i korisne pojmove iz povijesti i likovnog na francuskom. Profesorice su  takoder odlične jer nas puno toga nauče na zanimljiv način.”

Marija Antolović, 4. razred:

“Dvojezični program na francuskome jeziku omogućio mi je da otputujem u Francusku, naučim jezik, steknem nove prijatelje i odlično se zabavim!”

Marta Opačić, učenica 2. razreda:

“Kroz dvojezični program stvarno se puno bolje nauči jezik. U  srednju školu sam došla sa predznanjem, ali nisam baš mogla govoriti francuski, ali u zadnje dvije godine sam ga gotovo usavršila zahvaljujući ovom programu.

Najdraže mi je što možemo putovati u Francuski  I tako steći mnoge prijatelje i divna iskustva.”

Preduvjet za upis u dvojezični program je položen ispit DELF A2 ili predznanje koje odgovara razini A2 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.

Ukoliko učenici nisu u osnovnoj školi polagali ispit DELF, predznanje se provjerava razgovorom s profesorima našeg dvojezičnog programa.

Spomenka Šabić, prof. savjetnica

Informacije

Korisni linkovi

Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Brojač posjeta
Ispis statistike od 6. 4. 2020.

Ukupno: 180303
Ovaj mjesec: 4852
Ovaj tjedan: 589
Danas: 3

Tražilica


preskoči na navigaciju